>

Ngành Điêu khắc
Thứ 5, 10/03/2016

Ngành Điêu khắc

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: ĐIÊU KHẮC
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Kỹ thuật công nghệ xứ lý chất liệu thạch cao và composite trong điêu khắc 2   2
2 Nặn nghiên cứu tượng chân dung phạt mảng 1 1 2
3 Nặn nghiên cứu tượng chân dung  1 1 2
4 Nặn nghiên cứu tượng toàn thân phạt mảng 1 1 2
5 Phù điêu nghiên cứu chân dung kích thước 50*70 cm 1 1 2
6 Mối quan hệ giữa điêu khắc với kiến trúc 4   4
7 Nặn nghiên cứu bán thân mẫu người, tỷ lệ 1:1 1 3 4
8 Bố cục khối căn bản 1 1 2
9 Kỹ thuật, công nghệ xử lý chất liệu: gỗ, đá, xi măng, đất nung trong điêu khắc 2   2
10 Phù điêu nghiên cứu toàn thân mẫu người kích thước 90*120 cm 1 2 3
11 Bố cục tượng trang trí nội thất 2 2 4
12 Nặn tượng nghiên cứu bắt dáng mẫu người toàn thân, tỷ lệ 1/2 2 2 4
13 Bố cục điêu khắc ứng dụng kích thước nhỏ 1 2 3
14 Thực tập cơ sở ngành   3 3
15 Nặn nghiên cứu chép tượng lột da toàn thân tỷ lệ 2/3 2 2 4
16 Bố cục tượng trang trí vườn hoa, công viên 2 2 4
17 Nặn tượng nghiên cứu mẫu người toàn thân, tỷ lệ 1:1 2 2 4
18 Bố cục phù điêu trang trí kiến trúc 2 2 4
19 Kỹ thuật, công nghệ xử lý chất liệu kim loại trong điêu khắc 2   2
20 Nặn tượng nghiên cứu mẫu người toàn thân và tả chất liệu 2 3 5
21 Bố cục tượng đài danh nhân 2 2 4
22 Bố cục tượng trang trí đài phun nước 2 3 5
23 Thực tập chuyên ngành   3 3
24 Nghiên cứu chép tượng cổ điển toàn thân dáng động tỷ lệ 1:1 2 3 5
25 Bố cục tượng tròn trang trí kiến trúc 2 2 4
26 Khai thác và sử dụng chất liệu trong điêu khắc 2   2
27 Nặn nghiên cứu toàn thân mẫu người dáng động, tỷ lệ 1:1 2 3 5
28 Nặn nghiên cứu tượng chân dung tỷ lệ 3:1 2 2 4
29 Thiết kế biểu tượng điêu khắc trong không gian đô thị 2 3 5
30 Bố cục tượng đài nhóm nhân vật 2 3 5
31 Nghiên cứu quy trình chuyển chất liệu và thi công tượng đài 2   2
32 Thực tập tốt nghiệp   3 3
33 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017