>

Ngành Đồ chơi kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 1 - Năm 2018
Thứ 3, 03/04/2018

          Ngày 3 tháng 4 năm 2018, Khoa Tạo dáng Công nghiệp tiến hành kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 1 của sinh viên chuyên ngành Thiết kế Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ học tập. Trong buổi kiểm tra, các sinh viên thuyết trình trước hội đồng chuyên môn: sản phẩm lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp, quá trình và kết quả nghiên cứu sản phẩm thực tế trên thị trường, phân tích những ưu - nhược điểm của sản phẩm hiện tại và đưa ra phương án thiết kế mới mang tính chất cải tiến, sáng tạo. Những ý tưởng sáng tạo mới của sinh viên được thể hiện dưới dạng các phác thảo để xin ý kiến nhận xét của hội đồng. Sau khi tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thầy cô chuyên ngành, các sinh viên  tiếp tục phát triển sâu các ý tưởng, hoàn thiện đồ án chuẩn bị cho lần duyệt tốt nghiệp lần 2 và bảo vệ tốt nghiệp cuối cùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai