>

Ngành Gốm
Thứ 7, 19/03/2016

Ngành Gốm

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: HỘI HỌA
Chuyên ngành: Sơn mài
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Hóa lý men và xương đất, công nghệ chế tác, tổ chức sản xuất gốm 2 1 3
2 Nghiên cứu khối cơ bản gốm 2 1 3
3 Nghiên cứu khối phức tạp gốm 2 2 4
4 Phương pháp chế tác men gốm truyền thống và công nghiệp 2 1 3
5 Phương pháp chế tác xương đất gốm truyền thống và công nghiệp 2 1 3
6 Tạo hình gốm truyền thống 2 2 4
7 Tạo hình gốm công nghiệp 2 2 4
8 Trang trí gốm truyền thống 2 2 4
9 Trang trí gốm công nghiệp 2 2 4
10 Phương pháp tạo khuôn gốm  2 2 4
11 Thực tập trang trí gốm đơn giản   3 3
12 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc gốm đa dụng 2 2 4
13 Thiết kế bộ sản phẩm gốm đơn giản 2 2 4
14 Thiết kế bộ sản phẩm gốm phức tạp 2 2 4
15 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc gốm nghệ thuật 2 2 4
16 Thiết kế bộ sản phẩm gốm nghệ thuật  2 2 4
17 Tạo hình tượng gốm nghệ thuật đơn chiếc trang trí nội thất 2 2 4
18 Tạo hình nhóm tượng gốm nghệ thuật trang trí nội thất 2 2 4
19 Tạo hình phù điêu gốm nghệ thuật trang trí nội thất 2 2 4
20 Thực tập thể hiện sản phẩm gốm   3 3
21 Tranh gốm Mosaic 2 2 4
22 Thiết kế đôn chậu trồng cây 2 2 4
23 Thiết kế gốm xây dựng  2 2 4
24 Thiết kế gốm ốp tường 2 2 4
25 Thiết kế gốm vách ngăn 2 2 4
26 Tạo hình khối gốm trang trí 2 2 4
27 Thiết kế đèn gốm 2 2 4
28 Thiết kế gốm trang trí kết hợp với nước 2 2 4
29 Thực tập tốt nghiệp   3 3
30 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017