>

Ngành Hội họa Hoành tráng
Chủ nhật, 20/03/2016

Ngành Hội họa Hoành tráng

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: HỘI HỌA
Chuyên ngành: Hoành tráng
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Nghiên cứu và ghi chép tư liệu cơ sở ngành 3   3
2 Hình thức cơ bản của hội họa hoành tráng 2 1 3
3 Phương pháp bố cục hội họa hoành tráng 1 3 4
4 Nghiên cứu cấu trúc hình thể tự nhiên 2 1 3
5 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, chất liệu chuyên ngành 3 2 5
6 Kỹ thuật mô hình, phối cảnh chuyên ngành 1 1 2
7 Mối quan hệ giữa không gian kiến trúc với tranh hoành tráng 2 1 3
8 Nghiên cứu, diễn tả khối tự thân 1 3 4
9 Thiết kế tranh hoành tráng trong không gian nhỏ 2 3 5
10 Thiết kế tranh hoành tráng trong không gian nội thất công trình văn hóa 3 1 4
11 Thực tập cơ sở ngành   3 3
12 Ứng dụng chất liệu nề họa (Fressco) trong tranh hoành tráng 2 1 3
13 Thiết kế tranh hoành tráng trong không gian nội thất công cộng 2 3 5
14 Ứng dụng chất liệu ghép mảng (Mosaic) trong tranh hoành tráng 2 1 3
15 Thiết kế tranh hoành tráng cho không gian ngoại thất quy mô nhỏ 2 3 5
16 Nghiên cứu hình họa chuyên ngành 2 3 5
17 Thiết kế tranh hoành tráng cho không gian ngoại thất quy mô trung bình 2 3 5
18 Ứng dụng chất liệu khắc vữa trong tranh hoành tráng 2 1 3
19 Thiết kế tranh hoành tráng cho không gian nội thất quy mô trung bình 2 1 3
20 Thực tập chuyên ngành   3 3
21 Thiết kế tranh hoành tráng cho không gian nội thất công cộng quy mô lớn 2 3 5
22 Thiết kế tranh hoành tráng cho không gian nội thất công trình thương mại 2 3 5
23 Ứng dụng chất liệu gốm vẽ men màu trong tranh hoành tráng 2 1 3
24 Ứng dụng mô hình cảnh quan công trình 2 1 3
25 Ứng dụng chất liệu trong tranh hoành tráng ngoại thất công trình thương mại  2 1 3
26 Ứng dụng chất liệu kính màu trong tranh hoành tráng 2 1 3
27 Thiết kế tranh hoành tráng cho công trình kiến trúc văn hóa 2 3 5
28 Ứng dụng hình thức đắp nổi trong tranh hoành tráng 2 3 5
29 Thực tập tốt nghiệp   3 3
30 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017