>

Ngành Hội họa Sơn mài kiểm tra đồ án tốt nghiệp lần 2 - Năm 2018
Thứ 7, 07/04/2018

 

            Ngày 05 tháng 4 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức buổi kiểm tra lần 2 bài thi tốt nghiệp của các sinh viên ngành Hội họa Sơn mài. Trong buổi kiểm tra lần thứ hai này, các sinh viên báo cáo hội đồng kết quả tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình sau khi tiếp thu những ý kiến đóng góp của hội đồng chuyên môn trong lần thứ nhất kiểm tra bài thi tốt nghiệp . Qua buổi kiểm tra lần này, các sinh viên tiếp tục nhận được ý kiến nhận xét của các các thầy cô chuyên ngành để hoàn thiện đồ án tốt hơn trước khi bước vào buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối cùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.