>

Ngành Sơn mài
Thứ 6, 18/03/2016

Ngành Sơn mài

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: HỘI HỌA
Chuyên ngành: Sơn mài
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Đặc trưng chất liệu sơn mài Việt Nam 2   2
2 Bảng màu sơn mài truyền thống 1 2 3
3 Kỹ thuật điều chế sơn ta 1 1 2
4 Vật liệu và công nghệ mới 2 1 3
5 Kỹ thuật làm cốt vóc tranh sơn mài 2 2 4
6 Phương pháp thiết kế sản phẩm sơn mài  2 1 3
7 Bố cục trang trí sơn mài trong hình cơ bản 2 1 3
8 Kỹ thuật gắn trứng và dán bạc ở sản phẩm sơn mài 1 1 2
9 Thể hiện chất liệu sơn mài trong bố cục hình cơ bản 3 1 4
10 Kỹ thuật vẽ sơn mài truyền thống 2 3 5
11 Kỹ thuật sơn đắp nổi 2 3 5
12 Thực tập nghiên cứu kỹ thuật và tổ chức sản xuất   3 3
13 Nghiên cứu các dạng cốt vóc sản phẩm sơn mài 2 1 3
14 Thiết kế sản phẩm sơn mài gia dụng 2 2 4
15 Thiết kế sản phẩm sơn mài hình khối đa diện 2 2 4
16 Kỹ thuật sơn khắc truyền thống 2 3 5
17 Kỹ thuật sơn khảm truyền thống 2 1 3
18 Thiết kế bộ sản phẩm sơn mài 2 2 4
19 Thiết kế bộ sản phẩm sơn mài kết hợp chất liệu khác 2 2 4
20 Thiết kế sản phẩm sơn mài theo nguyên lý modul 2 3 5
21 Thực tập nghiên cứu thị trường sơn mài   3 3
22 Phân tích và thiết kế mới sản phẩm sơn mài thị trường 2 1 3
23 Thiết kế bộ quà tặng sơn mài 2 2 4
24 Thiết kế bộ quà tặng sơn mài kết hợp chất liệu khác 1 3 4
25 Thiết kế bình phong nội thất sơn mài 3 2 5
26 Trang trí sơn mài trên sản phẩm nội thất 2 1 3
27 Thiết kế tranh sơn mài trong không gian nội thất 2 1 3
28 Thể hiện tranh sơn mài trong không gian nội thất 2 3 5
29 Thể hiện sản phẩm ứng dụng sơn mài 2 3 5
30 Thực tập tốt nghiệp   3 3
31 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017