>

Ngành Thiết kế Công nghiệp kiểm tra tốt nghiệp lần 2 - Năm 2018
Thứ 5, 26/04/2018

               Từ ngày 26 tháng 4 năm 2018 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra bài thi tốt nghiệp (lần 2) chuyên ngành Thiết kế Công nghiệp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.