>

Ngành Thiết kế Công nghiệp kiểm tra tốt nghiệp lần 2 - Năm 2018
Thứ 5, 26/04/2018

               Từ ngày 26 tháng 4 năm 2018 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra bài thi tốt nghiệp (lần 2) chuyên ngành Thiết kế Công nghiệp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai