A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: parent_id

Filename: controllers/home.php

Line Number: 586

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id

Filename: controllers/home.php

Line Number: 588

Ngành Thiết kế Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ Học Tập

>

Ngành Thiết kế Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ Học Tập
Thứ 5, 10/03/2016

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: Thiết kế Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ Học tập
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Ergonomic 2 1 3
2 Phương pháp vẽ phác thảo bằng tay 1 2 3
3 Tin học chuyên ngành căn bản 3 1 4
4 Hình họa Họa hình 3 1 4
5 Tin học chuyên ngành nâng cao  2 2 4
6 Kỹ thuật mô hình với chất liệu  1 1 2
7 Phương pháp vẽ phác thảo kết hợp máy tính 2 3 5
8 Tâm lý học lứa tuổi và giới tính 2 2 4
9 Nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3
10 Ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 2 4
11 Thực tập cơ sở ngành   3 3
12 Đồ họa chuyên ngành 3 2 5
13 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi hỗ trợ học tập 2 1 3
14 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi hỗ trợ học tập 1 2 3
15 Thiết kế kiểu dáng nhân vật cho biểu diễn 2 3 5
16 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi không động cơ 2 1 3
17 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi không động cơ 2 2 4
18 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi có động cơ 2 2 4
19 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi có động cơ  2 3 5
20 Thực tập chuyên ngành   3 3
21 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi trang trí nội ngoại thất 3 2 5
22 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi trí tuệ  2 3 5
23 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi vận động 2 1 3
24 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi vận động 1 2 3
25 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi dùng trong môi trường đặc biệt 2 3 5
26 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng phương tiện vui chơi công cộng 2 1 3
27 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng phương tiện vui chơi công cộng 1 2 3
28 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi dự báo 3 2 5
29 Thực tập tốt nghiệp   3 3
30 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017