>

Ngành Thiết kế Đồ họa kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 - Năm 2018
Thứ 2, 16/04/2018

              Từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến ngày 19 tháng 4 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra lần 2 bài thi tốt nghiệp của sinh viên ngành thiết kế Đồ họa. Trong buổi kiểm tra, hội đồng chuyên môn đưa ra những lời đánh giá, nhận xét chất lượng đồ án của sinh viên để sinh viên thêm cơ sở hoàn thiện và phát triển đồ án hơn nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.