>

Ngành Thiết kế Đồ họa kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 - Năm 2018
Thứ 2, 16/04/2018

              Từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến ngày 19 tháng 4 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra lần 2 bài thi tốt nghiệp của sinh viên ngành thiết kế Đồ họa. Trong buổi kiểm tra, hội đồng chuyên môn đưa ra những lời đánh giá, nhận xét chất lượng đồ án của sinh viên để sinh viên thêm cơ sở hoàn thiện và phát triển đồ án hơn nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai