>

Ngành Thiết kế Đồ họa (liên thông) kiểm tra tốt nghiệp ngành 1
Thứ 5, 22/03/2018

               Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra  lần 1 bài thi tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành thiết kế Đồ họa khóa LT16  thuộc hệ đào tạo đại học liên thông. Trong những buổi kiểm tra lần này, sinh viên  LT16  báo cáo tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình cũng như lắng nghe những lời nhận xét, góp ý của các thầy cô chuyên ngành để hoàn thiện đồ án của mình tốt hơn trước khi bước vào ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối cùng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.