>

Ngành Thiết kế Kim loại kiểm tra bài tốt nghiệp lần 1 - Năm 2018
Thứ 4, 04/04/2018

              Ngày 03 tháng 4 năm,   Khoa Tạo dáng Công nghiệp tiến hành kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 1 của sinh viên chuyên ngành Thiết kế Kim loại. Trong buổi kiểm tra, các sinh viên thuyết trình trước hội đồng chuyên môn những ý tưởng sáng tạo mới được thể hiện dưới dạng các phác thảo để xin ý kiến nhận xét của hội đồng. Sau khi tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thầy cô chuyên ngành, các sinh viên Thiết kế Kim loại tiếp tục phát triển sâu các ý tưởng, hoàn thiện đồ án chuẩn bị cho lần duyệt tốt nghiệp lần 2 và bảo vệ tốt nghiệp cuối cùng. 

 

 

 

  

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai