>

Ngành Thiết kế Nội thất kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 - Năm 2018
Thứ 6, 20/04/2018

            Từ ngày 20 tháng 4 năm 2018 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra lần 2 bài thi tốt nghiệp của sinh viên ngành thiết kế Nội thất. Trong buổi kiểm tra, các sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp trước hội đồng chuyên môn. Các thành viên trong hội đồng đưa ra những đánh giá, nhận xét chất lượng đồ án của sinh viên để sinh viên có thêm cơ sở hoàn thiện và phát triển đồ án hơn nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai