>

Ngành Thiết kế Thời trang kiểm tra đồ án tốt nghiệp lần 2 - Năm 2018
Thứ 5, 19/04/2018

           Từ ngày 18 tháng 4 năm 2018 đến ngày 19 tháng 4 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra lần 2 bài thi tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế Thời trang. Trong buổi kiểm tra, các sinh viên thuyết trình về đồ án và xin ý kiến nhận xét của hội đồng chuyên môn để tiếp tục hoàn thiện đồ án của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai