>

Ngành Thiết kế Thời trang
Thứ 4, 16/03/2016

Ngành Thiết kế Thời trang

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ THỜI TRANG
Chuyên ngành: Thiết kế Thời trang
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Nhân trắc học - Cỡ số may mặc 2   2
2 Thiết kế họa tiết trang trí vải và sản phẩm thời trang 1 2 3
3 Công nghệ cắt may cơ bản 1 3 2 5
4 Nguyên lý tạo dáng trang phục 2D 3 1 4
5 Kỹ thuật 3D cơ bản 1 1 2
6 Công nghệ cắt may cơ bản 2 2 2 4
7 Công nghệ - Vật liệu may mặc 2 2 4
8 Nguyên lý tạo dáng trang phục 3D 3 2 5
9 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc   2 2
10 Công nghệ cắt may cơ bản 3 3 2 5
11 Thực tập ghi chép về trang phục truyền thống   3 3
12 Lịch sử thời trang 3   3
13 Thiết kế thời trang cho hình ảnh cá nhân 1 3 4
14 Thiết kế trang phục dạ hội 1 3 4
15 Kỹ thuật thiết kế trang phục công nghiệp 1 3 2 5
16 Marketing thời trang 2   2
17 Thiết kế thời trang trẻ em 2 3 5
18 Kỹ thuật thiết kế trang phục công nghiệp 2 2 3 5
19 Tin học chuyên ngành 2 2 4
20 Thực tập tại cơ sở sản xuất và công nghệ   3 3
21 Cơ sở lý luận thiết kế trang phục 2   2
22 Thiết kế bộ và đồng bộ trang phục công sở 2 2 4
23 Thiết kế bộ và đồng bộ trang phục dạo phố 2 3 5
24 Kỹ thuật thiết kế trang phục công nghiệp 3 2 3 5
25 Đồ họa thời trang - PP phác thảo nhóm mẫu 2 2 4
26 Thiết kế trang phục ứng dụng kỹ thuật làng nghề thủ công truyền thống 2 3 5
27 Thiết kế phụ trang 3 2 5
28 Xây dựng hồ sơ thiết kế sản xuất công nghiệp 1 1 2
29 Thực tập tốt nghiệp   3 3
30 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017