>

Ngành Thiết kế Trang sức
Thứ 4, 09/03/2016

Ngành Thiết kế Trang sức

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: Thiết kế Trang sức
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Nghiên cứu các thể loại trang sức 1 1 2
2 Chất liệu thiết kế trang sức  2 1 3
3 Quy trình chế tác trang sức truyển thống và hiện đại 3 2 5
4 Tìm kiếm ý tưởng thiết kế trang sức 2 1 3
5 Phương pháp thiết kế nhanh sản phẩm trang sức 2 1 3
6 Kỹ thuật tạo mẫu sáp cơ bản 2 2 4
7 Thiết kế trang sức đeo cổ  2 2 4
8 Thiết kế ghim cài 2 2 4
9 Thiết kế nhẫn 2 2 4
10 Thiết kế vòng đeo tay 2 2 4
11 Thực tập nghiên cứu thị trường trang sức    3 3
12 Kỹ thuật tạo mẫu sáp nâng cao 2 2 4
13 Thiết kế bộ trang sức thường nhật 2 2 4
14 Thiết kế bộ trang sức cho giới trẻ  2 2 4
15 Thể hiện bộ trang sức chất liệu tổng hợp  2 2 4
16 Phương pháp thiết kế trang sức trên máy tính  2 2 4
17 Thiết kế bộ trang sức đa phong cách  2 2 4
18 Thiết kế bộ trang sức theo nguyên lý modul 2 2 4
19 Thiết kế trang sức đa chức năng 2 2 4
20 Thực tập thể hiện trang sức bằng bằng các chất liệu    3 3
21 Thiết kế bộ trang sức dạ hội 2 2 4
22 Thiết kế bộ trang sức lễ hội  2 2 4
23 Thiết kế bộ trang sức lễ cưới 2 2 4
24 Thiết kế vương miện, quyền trượng 2 2 4
25 Thiết kế bộ trang sức biểu diễn 2 2 4
26 Thiết kế bộ trang sức trình diễn 2 2 4
27 Thiết kế bộ trang sức theo chủ đề 2 2 4
28 Thể hiện bộ trang sức theo chủ đề 2 2 4
29 Thực tập tốt nghiệp   3 3
30 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017