>

Ngành Thủy tinh
Thứ 2, 14/03/2016

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: Thiết kế Thủy tinh
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Ergonomic 2 1 3
2 Phương pháp vẽ phác thảo bằng tay 1 2 3
3 Tin học chuyên ngành căn bản 3 1 4
4 Hình họa Họa hình 3 1 4
5 Tin học chuyên ngành nâng cao  2 2 4
6 Kỹ thuật mô hình với chất liệu  1 1 2
7 Phương pháp vẽ phác thảo kết hợp máy tính 2 3 5
8 Kỹ thuật mô hình sản phẩm  2 3 5
9 Nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3
10 Ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3
11 Thực tập cơ sở ngành   3 3
12 Nguyên lý đồ họa chuyên ngành 2 1 3
13 Ứng dụng đồ họa chuyên ngành 1 2 3
14 Nguyên tắc chung trong thiết kế sản phẩm thủy tinh 3 1 4
15 Nguyên lý thiết kế tranh kính màu nẹp kim loại 1 2 3
16 Ứng dụng nguyên lý thiết kế tranh kính màu nẹp kim loại 1 2 3
17 Nguyên lý thiết kế tranh kính tấm phẳng phun cát 2 1 3
18 Ứng dụng nguyên lý thiết kế tranh kính tấm phẳng phun cát  1 2 3
19 Thiết kế hệ thống đồ họa sản phẩm  2 2 4
20 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủy tinh công cộng và trang trí kiến trúc 2 1 3
21 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủy tinh công cộng và trang trí kiến trúc 1 2 3
22 Thực tập chuyên ngành   3 3
23 Thiết kế kiểu dáng quà tặng và đồ lưu niệm 3 2 5
24 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủy tinh gia dụng 2 1 3
25 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủy tinh gia dụng 1 2 3
26 Thiết kế kiểu dáng sản phẩm chiếu sáng nội thất 2 3 5
27 Nguyên lý thiết kế tranh thủy tinh đúc khối - Block 2 3 5
28 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm sản phẩm trang trí ngoại thất 2 1 3
29 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm trang trí ngoại thất  1 2 3
30 Thiết kế kiểu dáng sản phẩm dự báo 3 2 5
31 Thực tập tốt nghiệp   3 3
32 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + Thuyết minh Đồ án) 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017