>

Ngành Trang trí dệt.
Thứ 5, 17/03/2016

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: Thiết kế Trang trí Dệt
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Phương pháp ghi chép và xử lý tư liệu 2 1 3
2 Màu sắc và chất liệu dệt 2 1 3
3 Nguyên lý và kỹ thuật dệt thủ công 1 1 2
4 Nguyên lý và kỹ thuật dệt công nghiệp 1 1 2
5 Tin học chuyên ngành 2 1 3
6 Thiết kế trang trí khăn thổ cẩm  1 1 2
7 Thiết kế trang trí thảm truyền thống 2 1 3
8 Thiết kế trang trí thảm hiện đại 1 1 2
9 Thiết kế trang trí thảm mặt ghế 2 2 4
10 Thiết kế trang trí thảm trải sàn 2 2 4
11 Thiết kế tranh trang trí thảm 2 2 4
12 Thiết kế bình phong thảm 2 2 4
13 Thực tập cơ sở ngành   3 3
14 Thiết kế thổ cẩm cho trang phục 2 2 4
15 Thực hành kỹ thuật dệt 1 1 2
16 Công nghệ tranh cắt may 1 2 3
17 Công nghệ tranh thêu len 2 1 3
18 Công nghệ tranh ghép vải và các vật liệu khác 2 2 4
19 Thiết kế trang trí thổ cẩm treo tường 2 2 4
20 Thiết kế trang trí thảm ghép mảng 2 2 4
21 Thiết kế tranh cắt may 2 2 4
22 Thiết kế bình phong cắt may 2 2 4
23 Thực tập chuyên ngành   3 3
24 Thiết kế bộ sản phẩm thổ cẩm 2 2 4
25 Thiết kế thảm sử dụng kỹ thuật dệt tổng hợp 2 2 4
26 Thiết kế tranh thêu len 2 2 4
27 Thiết kế bình phong thêu len 2 2 4
28 Thiết kế thổ cẩm trang trí không gian nội thất 2 2 4
29 Thiết kế bộ sản phẩm thảm trang trí nội thất nhà ở 2 2 4
30 Thiết kế bộ sản phẩm thảm trang trí nội thất công cộng 2 2 4
31 Thiết kế bộ sản phẩm thảm trang trí nội thất đặc biệt 2 2 4
32 Thực tập tốt nghiệp   3 3
33 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017