>

Ngành Trang trí Kim loại
Chủ nhật, 13/03/2016

Ngành Trang trí Kim loại

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: Thiết kế Trang trí Kim loại
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Ergonomic 2 1 3
2 Phương pháp vẽ phác thảo bằng tay 1 2 3
3 Tin học chuyên ngành căn bản 3 1 4
4 Hình họa Họa hình 2 2 4
5 Kỹ thuật mô hình với chất liệu  2 1 3
6 Kỹ thuật mô hình sản phẩm  2 1 3
7 Nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3
8 Ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3
9 Kỹ thuật chế tác các sản phẩm bằng kim loại  2 3 5
10 Kỹ thuật xử lý bề mặt kim loại 2 3 5
11 Thực tập cơ sở ngành    3 3
12 Nguyên lý đồ họa chuyên ngành thiết kế kim loại 2 1 3
13 Ứng dụng nguyên lý đồ họa chuyên ngành 1 2 3
14 Những nguyên tắc chung trong thiết kế kim loại 3 1 4
15 Nguyên lý thiết kế sản phẩm lưu niệm  1 2 3
16 Ứng dụng nguyên lý thiết kế sản phẩm lưu niệm 1 2 3
17 Nguyên lý thiết kế sản phẩm trang trí và chiếu sáng nội thất 2 1 3
18 Ứng dụng nguyên lý thiết kế sản phẩm trang trí và chiếu sáng nội thất 1 2 3
19 Thiết kế hệ thống đồ họa sản phẩm  2 2 4
20 Nguyên lý thiết kế tranh nghệ thuật  1 2 3
21 Ứng dụng nguyên lý thiết kế tranh nghệ thuật 2 1 3
22 Thực tập chuyên ngành    3 3
23 Nguyên lý thiết kế tranh hoành tráng 2 1 3
24 Ứng dụng nguyên lý thiết kế tranh hoành tráng 1 2 3
25 Thiết kế sản phẩm trang trí và chiếu sáng công cộng 3 2 5
26 Thiết kế sản phẩm gia dụng kim loại 2 3 5
27 Thiết kế sản phẩm trang trí nội thất 3 2 5
28 Thiết kế sản phẩm trang trí ngoại thất 2 3 5
29 Nguyên lý thiết kế sản phẩm phục vụ sự kiện văn hóa  2 1 3
30 Ứng dụng nguyên lý thiêt kế sản phẩm phục vụ sự kiện văn hóa 1 2 3
31 Thực tập tốt nghiệp   3 3
32 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017