>

Ngành Trang trí Nội thất
Chủ nhật, 13/03/2016

Ngành Trang trí Nội thất

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP      
         
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT
Trình độ: Đại học
         
TT Khối kiến thức Số ĐVHT
LT TH Tổng
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 67.5 8 75.5
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 7.5   7.5
2 Tư tưởng HCM 3   3
3 Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam 4   4
4 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4   4
5 Phương pháp luận NC khoa học 3   3
6 Ngoại ngữ 10   10
7 Phương pháp luận Design (Đồ họa thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5
8 Tin học cơ bản 3 1 4
9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3   3
10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4   4
11 Tâm lý học sáng tạo 3   3
12 Logic 2   2
13 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5   5
14 Mỹ học 4   4
15 Đường lối văn hóa - văn nghệ của ĐCS VN 2   2
16 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3   3
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4   4
18 Giáo dục thể chất   5 5
19 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)      
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 75 113 188
II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 20 41 61
1 Hình họa cấu trúc khối cơ bản 1 3 4
2 Hình họa cấu trúc vật thể khối nhân tạo 1 3 4
3 Hình họa cấu trúc vật thể khối tự nhiên 1 3 4
4 Hình họa cấu trúc tượng chân dung 1 3 4
5 Hình họa cấu trúc tượng toàn thân 1 4 5
6 Hình họa cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh 1 4 5
7 Hình họa cấu trúc hình thể nam tư thế động 1 4 5
8 Hình họa cấu trúc hình thể nữ tư thế động 1 4 5
9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4
10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4
11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3
12 Chữ cơ bản 2   2
13 Luật xa gần 2 1 3
14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3
15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3
16 Thực tập cơ sở mỹ thuật   3 3
II.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55 72 127
1 Cơ sở kiến thức 2 1 3
2 Nghiên cứu ghi chép sản phẩm nội thất 2 1 3
3 Thiết kế sản phẩm nội thất 2 2 4
4 Nhân trắc học 1 1 2
5 Vật liệu nội thất  1 1 2
6 Kỹ thuật mô hình nội ngoại thất 1 1 2
7 Thiết không gian nhỏ 3 1 4
8 Màu sắc trong thiết kế nội thất 2 1 3
9 Thiết kế nội thất công trình nhà ở 2 3 5
10 Tin học chuyên ngành thiết kế nội ngoại thất 2 1 3
11 Thiết kế nội thất công trình giáo dục 2 3 5
12 Thực tập cơ sở ngành thiết kế nội ngoại thất   3 3
13 Hình thái không gian nội thất 2 1 3
14 Thiết kế nội thất công trình dịch vụ giải khát 2 3 5
15 Ánh sáng trong thiết kế nội thất 2 1 3
16 Thiết kế nội thất công trình dịch vụ thương mại 2 3 5
17 Thiết kế nội thất công trình văn phòng 2 3 5
18 Nhiếp ảnh chuyên ngành thiết kế nội ngoại thất 1 1 2
19 Nguyên lý thị giác và nghệ thuật sắp đặt trong không gian nội ngoại thất 3 1 4
20 Thiết kế nội thất công trình triển lãm 2 3 5
21 Thực tập chuyên ngành thiết kế nội ngoại thất   3 3
22 Kiến trúc cảnh quan 2 1 3
23 Thiết kế nội thất công trình dịch vụ nhà hàng 2 3 5
24 Phương pháp xây dựng ý tưởng thiết kế nội thất 2 1 3
25 Thiết kế nội thất công trình bảo tàng 2 3 5
26 Marketing chuyên ngành 2 1 3
27 Thiết kế nội thất công trình khách sạn 2 3 5
28 Thiết kế nội thất công trình văn hóa 2 3 5
29 Quản lý dự án 2 1 3
30 Thực tập tốt nghiệp   3 3
31 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18
  Tổng số ĐVHT toàn khóa chia theo các kỳ (Đã bao gồm 5 ĐVHT môn GDTC) 142.5 121 263.5

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017