>

Ngày hội hiến máu "Nhiết kế III" tại Trường ĐHMTCN 2016.
Thứ 2, 04/04/2016

Ngày hội hiến máu "Nhiết kế III" tại Trường ĐHMTCN 2016.

     Hưởng ứng ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 07/4; căn cứ công văn đề nghị phối hợp thực hiện của Viện huyết học - Truyền máu TW; Thực hiện Quyết định số ..../QĐ-MTCN ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập Ban vận động hiến máu tình nguyện cơ sở. Ban Vận động xây dựng Kế hoạch tổ chức Hiến máu nhân đạo.

      Sáng ngày 04/04/2016 tại sảnh A Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp đông đảo cán bộ , giảng viên, sinh nhiệt tình hưởng ứng chương trình Hiến máu Nhân đạo.

Một số hình ảnh Hiến máu nhân đạo - Nhiệt kế III

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.