>

Ngày thi chính thức kỳ thi tuyển sinh hệ đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2016(Khóa XVI)
Thứ 3, 29/03/2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số:     144      /TB-MTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

NGÀY THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2016 (KHÓA XVI)

(TẠI CƠ SỞ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI)

 

          Theo thông báo tuyển sinh của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp số: 42/TB-MTCN, ngày  15/01/2016 về việc tổ chức kỳ tuyển sinh hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ  năm 2016 (khóa XVI). Nay, do điều kiện gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh chậm lại sau 10 ngày, Hội đồng Nhà trường họp xét hồ sơ tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ngày 22/3/2016 đã quyết định ngày thi tuyển sinh chính thức vào các ngày sau:

   - Ngày làm thủ tục thi tuyển sinh: Sáng thứ Sáu - ngày 22/4/2016

     Địa điểm: Tại phòng C104 (tầng 1, nhà C) – Vào hồi: 9g00

Đề nghị các thí sinh đến tập trung để nhận Thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế thi tuyển sinh và phổ biến cụ thể các ngày thi, môn thi, thời gian thi các môn.

   - NGÀY THI TUYỂN SINH: Cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật - ngày 23 và 24/4/2016

     Thứ Bảy: Sáng: thi vẽ Hình họa (cả 2 chuyên ngành)

                     Chiều: Thi Bố cục màu (chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng)

                                 Thi  Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam (chuyên ngành Lý luận và Lịch sử MT ƯD)

     Chủ nhật: Sáng:   Thi Ngoại ngữ (tiếng Anh) - 3 kỹ năng: Nghe - Đọc - Viết (cả 2 chuyên ngành)

                      Chiều: Thi Ngoại ngữ (tiếng Anh) - kỹ năng vấn đáp (cả 2 chuyên ngành)

          Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp xin thông báo tất cả mọi thí sinh đã làm thủ tục dự thi  tuyển sinh hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016 – Khóa XVI được biết chính thức về ngày thi tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ:   

- Đặng Mai Anh - 0969906888 (TP Quản lý đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật CN).

-  04.38 562 705 (VP Quản lý ĐT Sau Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp).

- Email: maianhmtcn.sdh@gmail.com

 

 

Nơi nhận:

- P.TTTT

- Lưu: VT, SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.