>

Những điều thí sinh cần biết trong kỳ tuyển sinh năm 2017.
Thứ 5, 06/07/2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                              Hà Nội, ngày  26  tháng  6  năm 2017

 

NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH CẦN BIẾT

 

Địa điểm: Trường Đại học Thủy Lợi - 175 Tây Sơn, Trung Liệt, Hà Nội

      Bao gồm 2 khu vực thi:

       -       Khu vực thi số 1 (nhà A2+A3): Từ phòng thi 01 đến phòng thi 24 dành cho các thí sinh có số báo danh từ 0001 đến 0816

-                                                                                  -   Khu vực thi số 2 (nhà A4): Từ phòng thi 25 đến phòng thi 36 dành cho các thí sinh có số báo danh từ 0817 đến 1333. Phòng thi Liên thông từ số báo danh 01 dành cho các thí sinh đến số báo danh 25.

 

               

 

               

 

 

 

 

 

*  Thời gian thi:        

+  Ngày 08/7/2017:

    Buổi sáng: Thí sinh nhận thẻ dự thi và nộp lệ phí dự thi (đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí dự thi) tại các điểm thi (Thời gian: từ 08h30 đến 11h00).

    Buổi chiều:  Đúng 12h15 thí sinh có mặt tại điểm thi.

   * Hệ Đại học chính quy: Thi môn Bố cục màu, vẽ bằng chất liệu bột màu trên khổ giấy A2 (42,0cm x 59,4cm). Thời gian 240 phút.

   * Hệ Đại học Liên thông: Thi môn Thiết kế chuyên ngành, vẽ bằng chất liệu bột màu, màu nước, bút chì, bút sắt… trên khổ giấy A2 (42,0cm x 59,4cm). Thời gian 240 phút.

+  Ngày 09/7/2017:

    Buổi sáng:  Đúng 06h15 thí sinh có mặt tại điểm thi.

Hệ Đại học chính quy & Đại học Liên thông: Thi môn Hình họa, vẽ bằng chì đen trên khổ giấy A1 (59,4cm  x 84,1cm). Thời gian 240 phút.

    Buổi chiều: Đúng 13h00 thí sinh Hệ Đại học Liên thông có mặt tại phòng A108 - Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Thi môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam. Thời gian 180 phút.    

+ Chú ý:

-   Khi đến nhận Thẻ dự thi, thí sinh phải xuất trình Giấy báo dự thi, CMTND, phiếu ĐKDT số 2.

-   Thí sinh thiếu ảnh, mất giấy tờ phải viết Giấy cam đoan (theo mẫu có sẵn tại phòng thi).

-   Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin trong Giấy báo dự thi, Thẻ dự thi, Thay đổi xét điểm Môn văn hóa, thí sinh ghi vào Danh sách dùng để đính chính mục Thông tin cần chỉnh sửa (nếu có) tại phòng thi và ký xác nhận (Sau ngày thi mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung sẽ không được chấp nhận).

-   Các thí sinh phải trình diện thẻ dự thi khi ra vào phòng thi đến môn thi cuối cùng.

-   Giấy làm bài thi phát tại phòng thi, thí sinh không phải chuẩn bị.

-   Thí sinh phải tự chuẩn bị dụng cụ: Bảng, giá vẽ (Bảng 40 x 60cm cho môn Bố cục màu và Thiết kế chuyên ngành, Bảng 60 x 90cm và giá vẽ cho môn Hình họa). Màu vẽ, keo, bút vẽ (bút chì, bút lông), giẻ thấm bút lông, giấy can trắng, giấy trắng khổ Ao (lót bảng nghiền màu) chưa sử dụng, cho môn thi Bố cục màu... Bút chì các loại, tảy, que đo cho môn thi Hình họa.

-   Thí sinh không được phép mang điện thoại di động, tài liệu, tranh, ảnh, giấy than, giấy can, giấy trắng có hình vẽ, ảnh chụp mẫu vẽ, cặp xách, túi xách và các vật dụng trái phép vào phòng thi.

-   Không được hút thuốc trong phòng thi.

------------------------

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.