>

Phân công công việc các thành viên phòng đào tạo.
Chủ nhật, 18/09/2016

  PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC

1

Bùi Trung Dũng

Phó trưởng phòng Phụ trách phòng

-          Quản lý, điều hành phân công nhiệm vụ cho viên chức và điều hành chung công việc trong phòng

-          Tham mưu tư vấn cho lãnh đạo các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh: chỉ tiêu, đối tượng dự thi, thời gian thi, phương án xét tuyển, triệu tập trúng tuyển. trực tiếp xây dựng các phương án trúng tuyển trình HĐTS

-          Rà soát nội dung hợp đồng giảng dạy, thanh lý Hợp đồng giảng dạy cho giáo viên thỉnh giảng

-          Quản lý mảng thanh toán dạy giờ, thanh toán học lại, thi lại.

-          Quản lý công tác sử dụng và phát triển phần mềm đào tạo, fanpage tư vấn tuyển sinh.

2

Hoàng Hải Yến

Phó trưởng phòng

-          Giúp trưởng phòng trong công việc quản lý điều hành và theo dõi, quản lý công việc trưởng phòng phân công.

-          Phối hợp quản lý mảng công tác hệ Đại học VLVH

-          Trực tiếp quản lý mảng công tác xây dựng kế hoạch học tập, thời khóa biểu

-          Trực tiếp quản lý mảng công tác tổ chức học lại, thi lại

-          Trực tiếp quản lý mảng công tác tổ chức thi tốt nghiệp Mác- Lên nin

-          Trực tiếp quản lý mảng công tác tổ chức thực tập

-          Thay mặt trưởng phòng tham dự các cuộc họp giao ban sinh viên và cơ sở vật chất hàng tháng

3

Trần Thủy Vân

Chuyên viên

-          Lưu trữ tài liệu của các hệ đào tạo chính quy, liên thông

-          Phối hợp với phòng Thanh tra KT&ĐBCLGD giám sát học lại, thi lại theo kế hoạch

-          Thu nhận hồ sơ tuyển sinh, phát giấy báo dự thi, giấy báo nhập học cho thí sinh.

-          Phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm cho sinh viên tốt nghiệp.

4

Trần Thị Tâm

Chuyên viên

-          In, cấp bảng điểm (kể cả bảng điểm các khóa tốt nghiệp được phân công)

-          Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy

-          Quản lý kết quả học tập các khóa DH12, DH14

-          Tổng hợp sinh viên ngừng học, thôi học hàng năm

-          Theo dõi và tổng hợp kết quả các lần kiểm tra bài thi tốt nghiệp của sinh viên

-          Tổng hợp danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

-          Chịu trách nhiệm công tác in bằng tốt nghiệp

5

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

-          Thanh toán giờ giảng cho giảng viên cơ hữu

-          Thanh toán theo hợp đồng cho giảng viên thỉnh giảng

-          Thanh toán trông coi thi, học lại, thi lại

-          Cấp phát bằng tốt nghiệp

-          Quản lý hồ sơ lưu, quyết định và sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên

-          Quản lý kết quả học tập các khóa DH15

-          In, cấp bảng điểm (kể cả bảng điểm các khóa tốt nghiệp được phân công)

-          Tổng hợp sinh viên ngừng học, thôi học hàng năm

6

Nguyễn Khánh Toàn

Chuyên viên

-          Tuyển sinh hệ VLVH

-          Quản lý hồ sơ sinh viên hệ VLVH

-          Quản lý kế hoạch học tập, giảng dạy và kết quả học tập các lớp hệ VLVH

-          Tổng hợp sinh viên hệ VLVH ngừng học, thôi học hàng năm

-          Thanh toán giờ giảng cho giảng viên giảng dạy hệ VLVH

-          Quản lý hồ sơ tốt nghiệp hệ VLVH

-          Xét tốt nghiệp hệ VLVH

-          Quản lý kết quả học tập các khóa DH13, LT15, LT16

-          In, cấp bảng điểm (kể cả bảng điểm các khóa tốt nghiệp được phân công)

7

Vũ Xuân Phương

Chuyên viên

-          Quản lý kết quả học tập khóa DH16

-          In, cấp bảng điểm (kể cả bảng điểm các khóa tốt nghiệp được phân công)

-          Tổng hợp sinh viên ngừng học, thôi học hàng năm

-          Tham gia công tác tuyển sinh, chịu trách nhiệm thực hiện công tác máy tính tuyển sinh.

-          Thực hiện các biểu mẫu: (đơn xin bảo lưu, đơn xin học lại, thi lại… )

-          Làm công tác văn thư của phòng: nhận công văn đế, gửi văn bản giấy tờ tới BGH và các đơn vị liên quan.

-          Thực hiện công tác quản lý lưu học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai