>

Phổ biến kế hoạch học môn Giáo dục Quốc phòng của sinh viên khóa DH14 (2014-2019)
Thứ 2, 29/06/2015

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                                                               Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

  MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP                                         ----------------------------------------------------------------------------------------

          -------------------------------------------                                                                 Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

 

 

 

THÔNG BÁO

Phổ biến kế hoạch học môn Giáo dục Quốc phòng

của sinh viên khóa DH14 (2014-2019)

 

Căn cứ Kế hoạch Giảng dạy và Học tập năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên khóa DH14 Kế hoạch tập trung học tập môn Giáo dục quốc phòng như sau:

Thời gian học:            Từ ngày 03/8 đến hết 31/8/2015.

Địa điểm học:             Trung tâm GDQP Hà Nội I - Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội

Thời gian tập trung: 8h00 Thứ Hai ngày 03/8/2015

Địa điểm tập trung:        Tại Dốc Hoàng Cầu (Trước Nhà hàng Chả cá  Lã Vọng. Nhà trường có xe ôtô đưa sinh viên đến địa điểm học và đón về).

Kinh phí:                    1.100.000đ/1 sinh viên

Liên hệ:                        Thầy Bùi Duy Hiếu - ĐT: 0904 46 99 46

Yêu cầu toàn thể sinh viên khóa DH14 nộp học phí Học kỳ I năm học 2015-2016 trước khi đi học Giáo dục quốc phòng và thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

 

                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

                                             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                 Ths, Lê Thân

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai