>

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Thứ 4, 13/04/2016

 Điện thoại: (024) 38 562 704

  

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Phạm Văn Sơn

phamdon.60@gmail.com

Trưởng phòng 

2

Trần Tiến Thành

thanhtran2011.85@gmail.com

 Chủ tịch Hội SV

3

Phạm Đỗ Quyên

doquyen.pham90@gmail.com

 Chuyên viên 

4 Trần Thị Hồng Hạnh hanhvancao@gmail.com Chuyên viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.