>

Phòng Đào tạo.
Thứ 7, 16/04/2016

Điện thoại: 02435.141.588 - 02438.512.474  

 

STT 

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

ThS Bùi Trung Dũng

buidungmtcn@gmail.com

P. Trưởng phòng

2

Trần Thị Thủy Vân

 

 

3

Trần Thị Tâm

tam.mtcn@yahoo.com

Chuyên viên

4

ThS Hoàng Hải Yến

haiyenmtcn@yahoo.com

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị Huệ

nthue81@gmail.com

Chuyên viên

6

Nguyễn Khánh Toàn

 

Chuyên viên

7

Vũ Xuân Phương

vuxuanphuong06@gmail.com

Chuyên viên

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017