>

Phòng Đào tạo
Thứ 7, 16/04/2016

Điện thoại: (024) 38 512 474 - (024)35 141 588 

 

STT 

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

ThS Bùi Trung Dũng

buidungmtcn@gmail.com

P.Trưởng phòng

2

ThS Hoàng Hải Yến

haiyenmtcn@yahoo.com

P.Trưởng phòng

3

Trần Thị Tâm

tam.mtcn@yahoo.com

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Huệ

nthue81@gmail.com

Chuyên viên

5

Nguyễn Khánh Toàn

kenhthongtin.vn@gmail.com  

Chuyên viên

6

Nguyễn Đức Dương

 nguyenduong083@gmail.com

Chuyên viên

7

Vũ Xuân Phương

vuxuanphuong06@gmail.com

Hợp đồng

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.