>

Phòng Đào tạo
Thứ 7, 16/04/2016

Điện thoại: (024) 38 512 474 - (024)35 141 588 

 

 

 

 

 

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

1

Bùi Trung Dũng

Phó Phòng-PT phòng

Thạc sĩ

buidungmtcn@gmail.com

2

Hoàng Hải Yến

Phó phòng

Thạc sĩ

haiyenmtcn@yahoo.com

3

Trần Thị Tâm

Chuyên viên

Đại học

tam.mtcn@yahoo.com

4

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

Đại học

nthue81@gmail.com

5

Nguyễn Khánh Toàn

Chuyên viên

Đại học

kenhthongtin.vn@gmail.com  

6

Nguyễn Đức Dương

Chuyên viên

Thạc sĩ

 nguyenduong083@gmail.com

7

Vũ Xuân Phương

Chuyên viên

Đại học

vuxuanphuong06@gmail.com

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.