>

Phòng Kế hoạch Tài vụ.
Thứ 4, 13/04/2016

Điện thoại: 02438.512.411

 

STT   

Họ và Tên

Email

Chức Danh

1

Đào Thị  Lan  Hương    

daolanhuongmtcn@gmail.com

  Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Hoàng Anh

hoanganhmtc05@gmail.com

  Chuyên viên

3

Lê Thị Huyền

lethihuyenmtcn@gmail.com

 Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Hương  Giang

huonggiangmtcn@gmail.com

 Chuyên viên

5

Chu Thị Thu Hà

hathu19917786@gmail.com

 Chuyên viên

6

Nguyễn Thành Trung

nguyentrung.kr@gmail.com

 Chuyên viên

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017