>

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học.
Thứ 4, 20/04/2016

 Điện thoại: 02438.562.705

 

STT   

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

TS Đặng Mai Anh

maianhmtcn.sdh@gmail.com

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thanh Giang

nguyenthanhgiangsdh@gmail.com

P.Trưởng phòng

3

PGS.TS Đặng Hữu Tuyền

danghuutuyenmtcn@gmail.com

Giảng viên chính

4

Nguyễn Thị Chinh

nguyenthichinh22.10@gmail.com

Chuyên viên

5

Trương Cát Chi

catchi.tr@gmail.com

Chuyên viên

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017