>

Phòng Quản lý Khoa học.
Chủ nhật, 10/04/2016

Điện thoại:02438.512.476

 

STT   

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Hồ Nam 

HonamMTCN@gmail.com

Trưởng phòng-GVC

2

Nguyễn Thị Kim  Thanh

thanh_kim_mtcn@gmail.com

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Thanh Vân

Thanhvan_MTCN@gmail.com

Chuyên viên

4

Lê Thị An Giang

Angiang03@yahoo.com

Chuyên viên

5

Nguyễn Ngọc Dũng

 

Chuyên viên

6

Đào Phương Liên

Daophuonglien80@yahoo.com.vn

Chuyên viên

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017