>

Phòng Quản lý Khoa học.
Chủ nhật, 10/04/2016

Điện thoại: (024) 38 512 476

 

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Hồ Nam 

honammtcn@gmail.com

Trưởng phòng-GVC

2

Nguyễn Thị Kim  Thanh

thanh_kim_mtcn@gmail.com

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Thanh Vân

thanhvan_mtcn@gmail.com

Chuyên viên

4

Lê Thị An Giang

angiang03@yahoo.com

Chuyên viên

5

Đào Phương Liên

daophuonglien80@yahoo.com.vn 

Chuyên viên

6

Lê Thanh Hương

 lehuong70@gmail.com

    Chuyên viên  

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.