>

Phòng Quản trị thiết bị
Thứ 7, 16/04/2016

ĐIỆN THOẠI: 02438.512.473 

 

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn  Huy  Hoàng

huyhoangmtcn@gmail.com

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thế Hà

thehamtcn@yahoo.com.vn

Chuyên viên  

3

Lê Thu Thủy

 

Chuyên viên   

4

Nguyễn Văn Hiền

 

Chuyên viên   

5

Nguyễn Thị Thanh Hải

 

Chuyên viên   

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017