>

Phòng Quản trị thiết bị
Thứ 7, 16/04/2016

 

ĐIỆN THOẠI: (024) 38 512 473 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn  Huy  Hoàng

huyhoangmtcn@gmail.com

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thế Hà

thehamtcn@yahoo.com.vn

Chuyên viên  

3

Lê Thu Thủy

 

Hợp đồng   

4

Nguyễn Văn Hiền

 

Hợp đông   

5

Phan Thị Hải Yến

yenytmtcn@gmail.com 

Chuyên viên   

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.