>

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Thứ 7, 16/04/2016

  Điện thoại: 02438.512.409

  

STT 

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

ThS Nguyễn Văn Bình

nguyenbinh0220@gmail.com

Q.Trưởng phòng

2

Dương Minh Thư

duongminhthu.87@gmail.com

Chuyên viên  

3

Đỗ Thị Thu Hằng

thuhang77mtcn@gmail.com

Chuyên viên  

4

Đồng Thị Hằng Nga

ngadong102@gmail.com

Chuyên viên 

 


Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017