>

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Thứ 7, 16/04/2016

  Điện thoại: (024) 38 512 409

  

STT 

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

ThS Nguyễn Văn Bình

nguyenbinh0220@gmail.com

Q.Trưởng phòng

2

Dương Minh Thư

duongminhthu.87@gmail.com

Chuyên viên  

3

Đỗ Thị Thu Hằng

thuhang77mtcn@gmail.com

Chuyên viên  

4

Đồng Thị Hằng Nga

ngadong102@gmail.com

Chuyên viên 

5

Đào Kiều Oanh

daokieuoanh@gmail.com

Hợp đồng

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.