>

Phòng Tin học & Truyền thông
Thứ 4, 13/04/2016

 

Điện thoại:(024) 35 120 045

Email:phongcntt.mtc@moet.edu.vn 

STT   

Họ và Tên

 Email

Chức vụ

1

ThS Nguyễn Đình Long

longnd369@gmail.com

P.Trưởng phòng

2

Bùi Hồng Chương

chuongmtcn@gmail.com 

Chuyên viên

3

Đỗ Anh Đức

anhduchx2013@gmail.com

Chuyên viên

4

Trương Cát Chi

catchi.tr@gmail.com 

Chuyên viên

5

Hà Kim Ngọc

hakimngocmtcn88@gmail.com

Hợp Đồng

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.