>

Phòng Tin học & Truyền thông
Thứ 4, 13/04/2016

Điện thoại:02435.120.045

Email: phongcntt.MTC@moet.edu.vn

 

STT   

Họ và Tên

 Email

Chức vụ

1

ThS Nguyễn Đình Long

giavinh05@gmail.com

P.Trưởng phòng

2

Bùi Hồng Chương

chuongmtcn@gmail.com

Chuyên viên

3

Đỗ Anh Đức

anhduchx2013@gmail.com

Chuyên viên

4

Vương Văn Dũng

 

Chuyên viên

5

Nguyễn Hoàng Phương Minh

Hoangminhdesigner1990@gmail.com

Chuyên viên

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017