>

Phòng Tổ chức Hành chính
Thứ 4, 13/04/2016

Điện thoại: (024) 38 517 364  -  (024) 38 512 412 

STT   

Họ và tên

Email

Chức danh

1

ThS Trần Bá Tăng 

tranbatang@gmail.com

Trưởng phòng

2

Trần Hùng Nam

hungnam72@gmail.com

P.Trưởng phòng

3

Vũ Trường Sa

vutruongsa64@yahoo.com.vn

Chuyên viên

4

Vương Văn Hiên

hienvv.hcth@gmail.com 

Chuyên viên

5

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

hoabltim@gmail.com

Chuyên viên

6

Nguyễn Thị Phượng

phuongnt099@gmail.com

Chuyên viên

7

Đào Văn Thìn

daoduythin@gmail.com

Chuyên viên

8

 Trần Quang Tuynh

 

Lái xe 

9

Nguyễn Vân Hương

huongminhnguyen80@gmail.com

Chuyên viên

10

Đào Mạnh Đạt 

mtcndesign82@gmail.com

Chuyên viên

11

Lê Thanh Bình  

lebinhmtcn67@gmail.com

Thư ký BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.