>

Phòng Tổ chức Hành chính.
Thứ 4, 13/04/2016

Điện thoại: 02438517364  -  0243.8512412 

 

STT   

Họ và tên

Email

Chức danh

1

ThS Trần Bá Tăng 

tranbatang@gmail.com

Trưởng phòng

2

Nguyễn Quốc Huy  

quochuy1956@gmail.com

P.Trưởng phòng

3

Ngô Thị Huệ  

ngohue1961@gmail.com

P.Trưởng phòng

4

 Trần Quang Tuynh

 

Lái xe 

5

Vũ Trường Sa

vutruongsa64@yahoo.com.vn

Chuyên viên

6

Trần Hùng Nam

hungnam72@gmail.com

Chuyên viên

7

Nguyễn Thị Phượng

phuongnt099@gmail.com

Chuyên viên

8

Vương Văn Hiên

hienvv.hcth@gmail.com 

Chuyên viên

9

Đào Văn Thìn

daoduythin@gmail.com

Chuyên viên

10

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

hoabltim@gmail.com

Chuyên viên

11

Nguyễn Vân Hương

huongminhnguyen80@gmail.com

Chuyên viên

12

Lê Thanh Bình  

lebinhmtcn67@gmail.com

Thư ký BGH

13

Đào Mạnh Đạt 

mtcndesign82@gmail.com

Chuyên viên

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017