>

Phòng Tổ chức Hành chính
Thứ 4, 13/04/2016

Điện thoại: (024) 38 517 364  -  (024) 38 512 412 

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

1

Trần Bá Tăng

Trưởng phòng

Thạc sĩ

tranbatang@gmail.com

2

Trần Hùng Nam

Phó phòng

Đại học

hungnam72@gmail.com

3

Vũ Trường Sa

Chuyên viên chính

Đại học

vutruongsa64@yahoo.com.vn

4

Trần Quang Tuynh

Lái xe

Không

 

5

Vương Văn Hiên

Chuyên viên

Thạc sĩ

hienvv.hcth@gmail.com 

6

Đào Văn Thìn

Chuyên viên

Đại học

daoduythin@gmail.com

7

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

Chuyên viên

Đại học

hoabltim@gmail.com

8

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

Thạc sĩ

phuongnt099@gmail.com

9

Nguyễn Vân Hương

Cán sự

Thạc sĩ

huongminhnguyen80@gmail.com

10

Đào Mạnh Đạt

Chuyên viên

Tiến sĩ

mtcndesign82@gmail.com

11

Lê Thanh Bình

Chuyên viên

Thạc sĩ

lebinhmtcn67@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.