>

Phụ lục 1 và 2 - Kê khai tài sản theo nghị định số 130 năm 2020
Thứ 2, 21/12/2020

 

LINK DOWNLOAD PHỤ LỤC KÊ KHAI TÀI SẢN

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai