>

Quy định về việc thực hiện Bài thi tốt nghiệp
Thứ 6, 15/04/2016

 

 LINK DOWNLOAD FILE

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.