>

Quyết định và danh sách cấp học bổng cho SV hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020-2021
Thứ 4, 08/12/2021

 

 

Ghi chú: SV có vướng mắc về số tài khoản nhận học bổng liên hệ thầy Trunng (P. Kế hoạch Tài vụ) theo sđt 091 6907096

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai