>

QUYẾT ĐỊNH :Về việc kỷ luật sinh viên nợ học phí quá hạn Học kỳ I năm học 2021 -2022 và các học kỳ trước
Thứ 5, 10/03/2022

LINK DOWNLOAD QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc kỷ luật sinh viên nợ học phí quá hạn

Học kỳ I năm học 2021 -2022 và các học kỳ trước 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai