>

Quyết định xét cấp học bổng cho sinh viên đào tạo chính quy Học kỳ I năm học 2016-2017.
Thứ 4, 24/05/2017

 LINK DOWLOAD DANH SÁCH XÉT CẤP HỌC BỔNG SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.