>

Quyết định: xét cấp học bổng cho SV hệ đào tạo CQ HK II năm học 201-2017 và miễn, giảm học phí đối với SV hệ ĐHCQ học kỳ I 2017-2018.
Thứ 3, 26/09/2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

 

DANH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KỲ I NĂM HỌC 2017-2018.

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Sự kiện tiêu biểu trong tuần.
  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.
  • 3 Công khai