>

Quyết định: xét cấp học bổng cho SV hệ đào tạo CQ HK II năm học 201-2017 và miễn, giảm học phí đối với SV hệ ĐHCQ học kỳ I 2017-2018.
Thứ 3, 26/09/2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

 

DANH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ KỲ I NĂM HỌC 2017-2018.

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai