>

Sinh viên gốm chuẩn bị bài thi tốt nghiệp
Thứ 7, 20/01/2018

 Một số hình ảnh về quá trình hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, chuẩn bị cho ngày chấm tốt nghiệp của sinh viên Gốm và hội đồng chấm tốt nghiệp chuyên ngành Gốm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.