>

Sinh viên gốm chuẩn bị bài thi tốt nghiệp
Thứ 7, 20/01/2018

 Một số hình ảnh về quá trình hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, chuẩn bị cho ngày chấm tốt nghiệp của sinh viên Gốm và hội đồng chấm tốt nghiệp chuyên ngành Gốm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai