>

Thời khóa biểu HK II (11/01/2016)
Thứ 2, 11/01/2016

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

Các lớp học Sáng  (Áp dụng từ 11/01/2016 đến ngày 25/6/2016)

DOWNLOAD FILE 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai