>

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020.
Thứ 6, 10/01/2020

 LINK TẢI THỜI KHÓA BIỂU 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 LINK TẢI THỜI KHÓA BIỂU 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 -2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.