>

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016
Thứ 2, 03/08/2015

THỜI KHÓA BIU HKI NĂM HỌC 2015-2016

CÁC LỚP HỌC SÁNG (ÁP DỤNG TỪ 3/8/2015 ĐẾN NGÀY 09/1/2016)

  LINK DOWNLOAD THỜI KHÓA BIỂU HKI: DOWNLOAD

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.