>

Thông báo: Đăng ký học lại, thi lại cho sinh viên các hệ chính quy, văn bằng 2 & vừa làm vừa học Học kỳ I năm học 2019-2020.
Thứ 3, 07/01/2020

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai