>

Thông báo: Đăng ký học lại, thi lại cho sinh viên các hệ Đại học chính quy, ĐH Liên thông, ĐH vừa học vừa làm.
Thứ 3, 20/06/2017

 LINK DOWNLOAD ĐƠN XIN HỌC LẠI -THI LẠI

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017