>

Thông báo: Đăng ký học lại , thi lại Học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên các hệ Đại học Chính quy và Vừa làm vừa học
Thứ 3, 28/12/2021

LINK DOWNLOAD MÃ HỌC PHẦN

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai