>

Thông báo: Đăng ký ngành học thứ 2 tại Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.
Thứ 4, 10/08/2016

 

DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017